Facility Management

Facility Management

ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI BIUROWYMI, MAGAZYNOWYMI I PRODUKCYJNYMI. PEŁNA OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURALNYM, TECHNICZNYM I EKONOMICZNYM.

Oferujemy realizację usługi obejmującej swoim zakresem:

 • odpowiedzialność za właściwe funkcjonowanie nieruchomości,
 • zawieranie umów z dostawcami mediów oraz innych usług,
 • analizę i kontrolę wymagań finansowych nieruchomości,
 • wnioski dla właściciela dotyczące koniecznych napraw, remontów i inwestycji,
 • dobór i wyszukiwanie najemców, negocjacje warunków najmu,
 • sporządzanie i aktualizacja umów najmu oraz ich rozwiązywanie,
 • bieżąca analiza rynku podobnych nieruchomości,
 • utrzymywanie stałych kontaktów z najemcami w zakresie świadczeń wynikających z umów najmu,
 • nadzorowanie wpłat wnoszonych przez najemców i użytkowników nieruchomości,
 • obsługę techniczną nieruchomości,
 • usługi infrastrukturalne.

Zatrudniamy licencjonowanych zarządców.

Pracownicy naszej firmy wyposażeni są w niezbędne narzędzia do prowadzenia prac, posiadają aktualne badania lekarskie, przeszkolenie BHP, stosowne uprawnienia, w tym uprawnienia SEP dozorowe i eksploatacyjne.

W razie awarii wymagających natychmiastowego usunięcia podejmujemy interwencje przez 24 godziny na dobę również w dniach wolnych od pracy.

Posiadamy własne zaplecze techniczne, pozwalające na wykonywanie robót remontowych m.in. budowlanych, elektrycznych i instalacyjnych dla pozostałych branż.

 

Zapytaj o wycenę

Formularz wyceny

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonych w niniejszym formularzu przez Promos sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kocmyrzowskiej 13A, 31-750 Kraków w celu sporządzenia przez Promos sp. z o.o. wyceny zgodnie z powyższym zapytaniem.