Zarządzanie nieruchomościami

SKUTECZNE ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZKALNYMI.
PRZYJAZNA ADMINISTRACJA, LICENCJONOWANI ZARZĄDCY, WŁASNE SERWISY TECHNICZNE.

Zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi to usługi, którymi zajmujemy się od 1999 roku.

Nasi pracownicy to odpowiednio przygotowany zespół doświadczonych zarządców nieruchomości, administratorów, księgowych oraz konserwatorów. Naszymi partnerami są wyłącznie sprawdzone na rynku nieruchomości firmy budowlane, hydrauliczne i elektryczne.

Zarządcy i pośrednicy nieruchomości firmy PROMOS sp. z o.o. posiadają licencje i są zarejestrowani w Krajowej Izbie Gospodarki Nieruchomościami.

Zarządzamy nieruchomościami na terenie Małopolski i Śląska.

W naszej codziennej pracy na bieżąco czuwamy nad prawidłowym funkcjonowaniem Wspólnoty poprzez stałą opiekę administratora nad mieszkańcami. Szybko i sprawnie usuwamy wszelkie usterki w ramach bieżącego technicznego utrzymania budynku przy pomocy własnego i współpracującego serwisu technicznego. W ramach umówionej stawki za usługę zarządzania bez dodatkowych kosztów prowadzimy księgowość dla Wspólnot Mieszkaniowych.

Troszczymy się o oszczędności w gospodarowaniu zasobami Wspólnoty, na bieżąco sprawdzając ekonomiczne funkcjonowanie systemu ogrzewania oraz ilość zużycia energii cieplnej. Eliminujemy źródła strat energii a przez to kosztów finansowych Wspólnoty stosując programy termoizolacyjne dla wspólnot – ciepło, oszczędności i estetyka. Pomagamy również w  rozwiązaniu problemów organizacyjnych i prawnych.

Dbamy o jasność i przejrzystość ponoszonych przez Wspólnoty kosztów ich funkcjonowania. Użytkujemy doskonały program rozliczeniowy, dzięki któremu wszystkie prowadzone dokumenty rozliczeniowe Wspólnoty są uporządkowane i posegregowane. Dokumentacja finansowa jest udostępniana w każdej chwili do wglądu członkom Wspólnoty.

 

W ramach umowy o zarządzanie proponujemy Państwu:

 • bieżące administrowanie budynkiem,
 • pełną obsługę  finansowo-księgową i prawną,
 • nadzór nad utrzymaniem w czystości: powierzchni wspólnych wewnątrz budynku, terenów utwardzonych i zielonych przynależnych do budynku,
 • bieżące techniczne utrzymanie instalacji i urządzeń w budynku,
 • organizację i nadzór nad obowiązkowymi przeglądami wynikającymi z przepisów Prawa Budowlanego,
 • ocenę stanu technicznego budynku oraz przygotowanie dla Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej wniosków i propozycji do planów remontowych.

 

Zapytaj o wycenę

Formularz wyceny

  Dane kontaktowe:

  Informacje o nieruchomości:

  Usługi dodatkowe:

  Serwis technicznySprzątanie budynkuPielęgnacja zieleniOchrona mieniaObsługa parkingu

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonych w niniejszym formularzu przez Promos sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kocmyrzowskiej 13A, 31-750 Kraków w celu sporządzenia przez Promos sp. z o.o. wyceny zgodnie z powyższym zapytaniem.