Obsługa techniczna obiektów

Obsługa techniczna

NAPRAWA I KONSERWACJA INSTALACJI BUDYNKÓW. WYKWALIFIKOWANY PERSONEL Z WYMAGANYMI UPRAWNIENIAMI.

Oferujemy obsługę nieruchomości w zakresie całokształtu prac związanych z naprawą i konserwacją:

 • konstrukcji i wyposażenia budynku,
 • instalacji elektrycznej,
 • instalacji telekomunikacyjnej,
 • instalacji przeciwpożarowej,
 • instalacji automatyki budynku,
 • instalacji wodno-kanalizacyjnej,
 • instalacji gazowej,
 • instalacji grzewczej,
 • instalacji wentylacyjnej,
 • instalacji klimatyzacyjnej,
 • instalacji fotowoltaicznej.

Realizujemy usługi w zakresie mobilnego serwisu technicznego.

Obsługa wykonywana przez pracowników o wysokich kwalifikacjach, odpowiedzialnych, rzetelnych w wykonywaniu powierzonego zakresu obowiązków oraz dysponujących niezbędnym wyposażeniem techniczno-logistycznym.

Proponujemy przyjęcie na siebie odpowiedzialności za techniczną stronę funkcjonowania obiektu, co pozwoli Państwu efektywnie wykorzystać czas przeznaczany na bieżące naprawy i konserwację.

 

Zapytaj o wycenę

Formularz wyceny

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonych w niniejszym formularzu przez Promos sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kocmyrzowskiej 13A, 31-750 Kraków w celu sporządzenia przez Promos sp. z o.o. wyceny zgodnie z powyższym zapytaniem.