Zdalna ochrona obiektów

Monitoring wizyjny

MONITORING WIZYJNY ON-LINE, ZDALNE MONITOROWANIE SYGNAŁÓW – USŁUGA OCHRONY MIENIA POPRZEZ NADZÓR ZDALNY.

Rozwój technologii zabezpieczeń daje nam obecnie możliwość kontrolowania obiektów, korzystając z bazy monitoringu wizyjnego. Monitoring wizyjny umożliwia kontrolę bez obecności pracowników ochrony fizycznej na obiekcie. Monitoring wizyjny zapewnia zachowanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa. Daje też możliwość stosowania dodatkowych zabezpieczeń np. obsługa bram wjazdowych, obsługa domofonów , zdalne włączanie/wyłączanie systemów alarmowych itp.

Czym jest monitoring wizyjny?

Główna idea i funkcjonalność systemu monitoringu wizyjnego polega na przekazywaniu „na żądanie” obrazów z systemu telewizji dozorowej, która jest zainstalowana w chronionym obiekcie. Obrazy z kamer są przekazywane w czasie rzeczywistym i kontrolowane przez pracowników Centrum Wsparcia Operacyjnego. Obraz może być też przekazany z kamer bezpośrednio podłączonych do urządzenia transmisyjnego.

Na czym polega monitoring wizyjny on-line?

Monitoring wizyjny umożliwia śledzenie zdarzeń za pomocą kamer przemysłowych. Obrazy z kamer są przesyłane do centrum monitorowania Promos, gdzie personel obserwuje na monitorach nadzorowany obszar lub obiekt. Dzięki temu możliwe jest wykrywanie okoliczności wskazujących na istnienie zagrożeń dla osób i mienia oraz możliwości powstania szkód. Obrazy są rejestrowane. w momencie stwierdzenia zagrożenia na miejsce wysyłana jest grupa interwencyjna i/lub informowany jest pracownik ochrony fizycznej na obiekcie.

Dla kogo usługa monitoringu wizyjnego on-line?

Monitoring wizyjny jest powszechnie stosowany w centrach handlowych, hipermarketach, kasynach, szkołach, w firmach oraz na terenach miejskich, w tym na ulicach, skrzyżowaniach, parkingach itp. Obecnie stał się bardzo popularny ze względu na rosnące koszty zatrudnienia ochrony fizycznej.

Jak stosować monitoring wizyjny on-line?

Najczęściej stosowany jest w formie łączonej z ochroną fizyczną (obiekt przez 12/24h jest zabezpieczony przez ochronę fizyczną i 12/24h przez monitoring wizyjny) zapewniając optymalizację kosztów i utrzymanie bezpieczeństwa obiektów.

Analityka obrazu

Dzięki kamerom z analityką obrazu mamy możliwość rozpoznania z nagrania np. niepożądanego ruchu, numerów tablic rejestracyjnych. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości operator bazy monitoringu weryfikuje sytuację i podejmuje stosowne działania wg procedury. Może skierować na miejsce grupę interwencyjną lub zgodnie z ustaloną procedurą, powiadamia wskazane osoby.

Baza monitoringu współpracuje z:

  1. Działem usług montażu i serwisowania sprzętu i urządzeń do zabezpieczenia obiektów;
  2. Działem usług IT – konfiguracji i zabezpieczenia danych.

 

Zapytaj o wycenę

Formularz wyceny

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonych w niniejszym formularzu przez Promos sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kocmyrzowskiej 13A, 31-750 Kraków w celu sporządzenia przez Promos sp. z o.o. wyceny zgodnie z powyższym zapytaniem.