Kontakt

PROMOS Spółka z o.o.

Kocmyrzowska 13A
31-750 Kraków
tel. 12 683-83-70
fax: 12 683-83-71
numer KRS: 0000104166 – Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy KRS
NIP: 6780037972
REGON: 350661897

Kapitał zakładowy: 500 000 zł
Koncesja MSWiA Nr L-0016/00
BDO: 000320974

 
 
Recepcja
tel. 12 683-83-70
fax 12 683-83-71
Sekretariat – tel. kom. 695-052-571
Biuro handlowe
tel. 12 683-83-80
tel. 12 683-83-97
tel. 12 683-83-98
tel. 12 683-83-74
tel. kom. 695-055-333
Wspólnoty mieszkaniowe
Zarządcy:
tel. 12 683-83-82
tel. 12 683-83-94
tel. 12 683-83-76
tel. kom. 695-055-307
tel. kom. 695-055-319
tel. kom. 577-397-953

Rozliczenia:
tel. 12 683-83-93
tel. 12 683-83-85
tel. kom. 695-055-322
tel. kom. 577-694-264

Nieruchomości komercyjne
tel. kom. 695-055-335
tel. kom. 695-055-305
Usługi sprzątania
tel. 12 683-72-43
tel. 12 683-83-92
tel. kom. 695-055-301
tel. kom. 695-055-316
tel. kom. 695-050-581
Ochrona mienia
tel. kom. 665-001-768
Dział Techniczny
tel. 12 683-83-86

Informacja dla Członków Wspólnot Mieszkaniowych: dane kontaktowe do pogotowia technicznego wywieszone są w gablotach na klatkach schodowych.
Dział Kadrowo-Płacowy
tel. 12 683-83-77
tel. 12 683-83-78
Kierownik: 695-055-328
Dział Finansowo-Księgowy
tel. 12 683-72-41
Dyrektor: 695-055-318

Formularz kontaktowy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonych w niniejszym formularzu przez Promos sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kocmyrzowskiej 13A, 31-750 Kraków w celu podjęcia kontaktu z Promos sp. z o.o. teraz i w przyszłości. Przyjmuję do wiadomości, że w dowolnym momencie mam prawo wycofać tę zgodę. Wycofanie przeze mnie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem.

Jestem świadomy, że wysłanie niezamówionej informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dn. 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną jest zagrożone karą oraz spowoduje zablokowanie mojego adresu i uniemożliwi przyszłą komunikację z firmą Promos Sp. z o.o.