Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (CSR)

Od samego początku naszej działalności pracujemy z osobami z niepełnosprawnościami. Od 1996 roku nieprzerwanie posiadamy status Zakładu Pracy Chronionej. Podejmujemy działania w celu tworzenia przyjaznych miejsc pracy, bez względu na stopień sprawności fizycznej czy umysłowej pracowników. Jesteśmy otwarci na każdego pracownika. Realizujemy koncepcję neuroróżnorodności, aby budować inkluzywną kulturę organizacyjną.

Pomysły na wsparcie różnych inicjatyw często wypływają bezpośrednio od naszych pracowników, którzy w związku ze swoją działalnością w wolnym czasie lub hobby, mają wiedzę na temat konkretnych potrzeb organizacji, w których działają. Jako organizacja zdajemy sobie sprawę, że nie funkcjonujemy samodzielnie na lokalnym rynku. Pracujemy z mieszkańcami i organizacjami, z naszymi sąsiadami. Stąd nasze otwarcie na współpracę i wsparcie w różnych dziedzinach:

Edukacja

  • Przekazanie niwelatora Topcon AT-G6 wraz z wyposażeniem na rzecz Zespołu Szkół Geodezyjno-Drogowych i Gospodarki Wodnej im. Gabriela Narutowicza w Krakowie.
  • Ufundowanie nagród dla laureatów V edycji Małopolskiego Konkursu Pięknego Czytania organizowanego przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Krakowie oraz Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich oddz. w Krakowie.

Sport

  • Wsparcie drużyny seniorów Polonii Kraków. Promos sponsorem tytularnym Polonii Promos Kraków w sezonie 2014/2015.

Dom dziecka

  • Wsparcie w organizacji motocyklowego zakończenia wakacji i pomocy na rzecz dzieci z Domu Dziecka w Miechowie z inicjatywy klubu motocyklowego „Queens of Roads”, którego członkinią jest jedna z naszych pracownic.

Ochrona zdrowia

Wydarzenia lokalne

  • Wsparcie organizacji festynu rodzinnego „Niedziela z Wandą” organizowanego przez Radę Dzielnicy XVIII Nowa Huta oraz Ośrodek Kultury Kraków – Nowa Huta.

Odpowiedzialne zakupy

  • Zawarliśmy umowę z dostawcą energii elektrycznej na zakup energii w ramach produktu „EKO Biznes”, tym samym kupowana przez nas energia elektryczna pochodzi w całości z ekologicznych źródeł energii.