Zgłoś usterkę

W razie stwierdzenia usterek w Państwa budynku, prosimy o przesłanie informacji na adres usterki@promos.pl lub poprzez poniższy formularz zgłoszeniowy.

Awarie wymagające natychmiastowej interwencji należy zgłaszać bezpośrednio zarządcy lub do pogotowia technicznego. Informacja dla Członków Wspólnot Mieszkaniowych: dane kontaktowe do pogotowia technicznego wywieszone są w gablotach na klatkach schodowych.

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonych w formularzu przez Promos sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kocmyrzowskiej 13A, 31-750 Kraków dla potrzeb niezbędnych do obsługi zlecenia usunięcia usterki. Przyjmuję do wiadomości, że w dowolnym momencie mam prawo wycofać tę zgodę. Wycofanie przeze mnie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem.


    Szczegółowe informacje nt. zasad przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz w naszej polityce prywatności