Polityka prywatności i pliki cookies

POLITYKA PRYWATNOŚCI,
BEZPIECZEŃSTWO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
I INFORMACJE NT. PLIKÓW COOKIES.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Niniejszym informujemy, że przetwarzamy Państwa dane osobowe. Szczegóły tego dotyczące znajdują się poniżej.

I. Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Promos spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Kocmyrzowskiej 13A, 31-750 Kraków.
W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw mogą się Państwo z nami skontaktować drogą elektroniczną (e-mail: rodo@promos.pl) lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany powyżej.

II. Cele i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe przetwarzamy w celu:

 1. podjęcia kontaktu, w przypadku podania danych w formularzu kontaktowym, wysłaniu wiadomości e-mail, wykonania połączenia telefonicznego na podane numery telefonów;
 2. przygotowania wyceny, w przypadku podania danych w formularzu wyceny;
 3. rekrutacji i/albo zatrudnienia, w przypadku podania danych w formularzu rekrutacyjnym, wysłaniu wiadomości e-mail lub wykonania połączenia telefonicznego na adresy poczty elektronicznej lub numery telefonów podane w treści ogłoszenia rekrutacyjnego;
 4. wysyłania powiadomień drogą elektroniczną o nowych ogłoszeniach o pracę lub o nieruchomościach do wynajmu/zakupu, w przypadku podania adresu e-mail w formularzu systemu rozsyłania powiadomień o nowych ogłoszeniach;
 5. obsługi zgłoszeń o zauważonych błędach, w przypadku podania danych w formularzu służącym do zgłaszania błędów;
 6. obsługi zgłoszeń o zauważonych usterkach, w przypadku podania danych w formularzu służącym do zgłaszania usterek.

III. Kategorie danych osobowych, które przetwarzamy

Będziemy przetwarzać następujące kategorie Państwa danych:

 1. imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu – w przypadku podania danych w formularzu kontaktowym, wysłaniu wiadomości e-mail, wykonania połączenia telefonicznego na podane numery telefonów;
 2. imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres nieruchomości – w przypadku podania danych w formularzu wyceny;
 3. imię, nazwisko, adres e-mail lub numer telefonu – w przypadku podania danych w formularzu rekrutacyjnym, wysłaniu wiadomości e-mail lub wykonania połączenia telefonicznego na adresy poczty elektronicznej lub numery telefonów podane w treści ogłoszenia rekrutacyjnego;
 4. treść CV – w przypadku załączenia pliku z CV, wraz z klauzulą o dobrowolnym przekazaniu zawartych w nim danych, w formularzu rekrutacyjnym lub wysłaniu CV w wiadomości e-mail lub pocztą tradycyjną lub osobistym złożeniu CV w siedzibie spółki;
 5. adres e-mail – w przypadku podania adresu e-mail w formularzu systemu rozsyłania powiadomień o nowych ogłoszeniach;
 6. imię, dane kontaktowe (w zależności jakie zostaną podane) – w przypadku podania danych w formularzu służącym do zgłaszania błędów;
 7. imię, nazwisko, numer telefonu, adres nieruchomości – w przypadku podania danych w formularzu służącym do zgłaszania usterek.

w zakresie w jakim umieszczą je Państwo na formularzu zamówienia lub podadzą podczas kontaktu za pomocą poczty e-mail lub połączenia telefonicznego.

IV. Odbiorcy danych osobowych

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Promos sp. z o.o. Nie udostępniamy ich innym podmiotom.

V. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Nie przekazujemy Państwa danych poza teren Polski.

VI. Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe przechowujemy do czasu wygaśnięcia wszystkich czynności wynikających z zapytania, tj. do czasu:

 1. zakończenia kontaktu, w przypadku podania danych w formularzu kontaktowym, wysłaniu wiadomości e-mail, wykonania połączenia telefonicznego na podane numery telefonów;
 2. zakończenia obsługi zapytania, w przypadku podania danych w formularzu wyceny;
 3. zakończenia procesu rekrutacji, w przypadku podania danych w formularzu rekrutacyjnym, wysłaniu wiadomości e-mail lub wykonania połączenia telefonicznego na adresy poczty elektronicznej lub numery telefonów podane w treści ogłoszenia rekrutacyjnego, chyba, że wyrażono zgodę na wykorzystanie danych w przyszłych rekrutacjach;
 4. wypisania się z systemu powiadomień o nowych ogłoszeniach o pracę lub o nieruchomościach do wynajmu/zakupu, za pomocą linka anulującego subskrypcję w mailu z powiadomieniem lub poinformowaniem nas o chęci anulowania subksypcji;
 5. zakończenia obsługi zgłoszenia o zauważonych błędach, w przypadku podania danych w formularzu służącym do zgłaszania błędów;
 6. zakończenia obsługi zgłoszenia o zauważonych usterkach, w przypadku podania danych w formularzu służącym do zgłaszania usterek.

VII. Twoje prawa

Przysługuje Państwu:

 1. Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymywania ich kopii;
 2. Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 3. Prawo do usunięcia danych; Jeśli Państwa zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Państwa dane, możecie Państwo zażądać, abyśmy je usunęli.
 4. Prawo ograniczenia przetwarzania danych; Możecie Państwo zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Państwa danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Państwem działań, jeżeli Państwa zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Wasz temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcecie, żebyśmy je usunęli, bo są Wam potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Was sprzeciwu względem przetwarzania danych.
 5. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 6. „Sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację” – Macie Państwo prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Waszych danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni, a także, gdy przetwarzanie jest nam niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub do sprawowania powierzonej nam władzy publicznej. Powinniście Państwo wtedy wykazać nam swoją szczególną sytuację, która Waszym zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniem przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba, że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Państwa danych są nadrzędne wobec Państwa praw lub też, że Wasze dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 7. Prawo do przenoszenia danych; Macie Państwo prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe Was dotyczące, które nam dostarczyliście na podstawie Państwa zgody. Możecie też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi.
 8. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego; Jeśli uważacie Państwo, że przetwarzamy Wasze dane niezgodnie z prawem, możecie złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.
 9. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych; W każdej chwili macie Państwo prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Waszej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W celu wykonania swoich praw proszę skierować żądanie na następujący adres e-mail: rodo@promos.pl. Proszę pamiętać, że przed realizacją Państwa uprawnień będziemy się musieli upewnić, że dane należą do Państwa, czyli odpowiednio Was zidentyfikować.

VIII. Informacja o dobrowolności podania danych

Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości realizacji przez nas wskazanych usług.

IX. Informacja o źródle danych

Państwa dane uzyskaliśmy od Państwa, przez wypełnienie formularza zamówienia.


Informacje nt. plików „cookies”?

Czym są pliki „cookies”?

W myśl art. 173 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku – Prawo telekomunikacyjne, zmienionej ustawą z dnia 21 listopada 2012 roku o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw, informujemy Państwa, że niniejszy serwis internetowy używa plików „cookies”.

Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Do czego używane są pliki „cookies”?

Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

Jakie pliki „cookies” są używane?

Stosowane są dwa rodzaje plików „cookies” – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.

Pliki „cookies” wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.

Czy pliki „cookies” zawierają dane osobowe

Pliki „cookies” stosowane w naszym serwisie nie zawierają danych osobowych. Podczas wizyty na naszych stronach internetowych, automatycznie zbierane są anonimowe dane dotyczące Twojej wizyty, np. Twój adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp. Pliki „cookies” nie zawierają żadnych danych osobowych.

Usuwanie plików „cookies”

Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

Wyłączenie plików „cookies” w popularnych przeglądarkach internetowych

 • Chrome
  Kliknąć na menu (w prawym górnym rogu), zakładka Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane. W sekcji „Prywatność” trzeba kliknąć przycisk Ustawienia treści. W sekcji „Pliki cookie” można zmienić następujące ustawienia plików cookie:
  – Usuwanie plików cookie
  – Domyślne blokowanie plików cookie
  – Domyślne zezwalanie na pliki cookie
  – Domyślne zachowywanie plików cookie i danych stron do zamknięcia przeglądarki
  – Określanie wyjątków dla plików cookie z konkretnych witryn lub domen
 • Internet Explorer
  Z menu przeglądarki (prawy górny róg): Narzędzia > Opcje Internetowe > Prywatność, przycisk Witryny. Suwakiem ustawiamy poziom, zmianę zatwierdzamy przyciskiem OK.
 • Firefox
  Z menu przeglądarki: Narzędzia > Opcje > Prywatność. Uaktywnić pole Program Firefox: „będzie używał ustawień użytkownika”. O ciasteczkach (cookies) decyduje zaklikanie – bądź nie – pozycji Akceptuj ciasteczka.
 • Opera
  Z menu przeglądarki: Narzędzie > Preferencje > Zaawansowane. O ciasteczkach decyduje zaznaczenie – bądź nie – pozycji Ciasteczka.
 • Safari
  W menu rozwijanym Safari trzeba wybrać Preferencje i kliknąć ikonę Bezpieczeństwo. Tu wybiera się poziom bezpieczeństwa w obszarze „Akceptuj pliki cookie”.